Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên lạc

  • Shanghai BaZhou Printing Co., Ltd.
  • Địa chỉ: 188 Fengye Road, Baoshan Industrial Park, Shanghai, China
  • Điện thoại: 0086-21-34710825
  • WhatsApp: +86-13501931030
  • WeChat: +86-13501931030
  • E-mail: [email protected]
  • Trang mạng: www.cnsticker.com