Hình dán hoạt hình và trẻ em

BAZHOU có thể cung cấp các nhãn dán hoạt hình đặc biệt cho trẻ em. Tất cả các vật liệu không độc hại, rất an toàn cho trẻ em.

Và chúng tôi sử dụng chất kết dính có thể tháo rời cho các hình dán, các hình dán này có thể dễ dàng bóc ra mà không còn dư lượng và có thể được sử dụng lại.

Kỹ thuật in chất lượng cao của chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ màu sắc cho các hình dán để làm cho các hình dán hấp dẫn hơn đối với trẻ em.